Çelik Konstrüksiyon Nedir?

Çelik, tüm dünyada uluslararası standartlarla belirlenmiş özellik ve prosesler ile dev tesislerde çok sıkı kalite testleri ile üretilir. Yapımcı ya da kullanıcı, malzemenin kompozisyonu ya da fiziksel özellikleri ile oynayamaz. Teorik hesap değerleri pratikte de aynen geçerli olan ender malzemelerdendir.

Betonun taşınması sırasında oluşan ısının yol açtığı mukavemet kaybı, dökümü sırasındaki donma ya da yanma gibi riskleri yoktur. Kontrolü son derece kolaydır,çünkü betonun içinde kalan demirin durumu gibi soru işaretleri taşımaz, görseldir.

Çeliğin betonarmeye göre daha sünek bir malzeme olması, depremde enerji yutması ve bazı biçim bozukluklarına uğrasa bile yıkılmayabilme olanağını sağlar.
Onarım ve güçlendirmeye olanak sağlaması, bir deprem sonrası önemli kolaylık sağlar.

hava koşullarından büyük ölçüde etkilenmeden Hızlı montaj edilebilmesi saayesinde süreden tasarruf edilmesine olanak sağlar.
Çelik, çevre dostu bir malzemedir… Çelik bir yapı, inşaatı, çevreyi kirletmez… Yeniden dönüşümlü bir malzemedir…

Önyargıların tam aksine, taşıyıcı sistem olarak çelik, betonarme sistemlerden daha pahalı değildir. Sistemin maliyetini arttıran faktörler, yapıyı tamamlayan ürünlerin kalitesinin standart bir betonarme yapıda kullanılan ürünlerden çok daha üstün oluşundan kaynaklanmaktadır.